Från uppstarten har vår huvudsysselsättning varit lokalvård men då kompetensen fanns hos personalen har vi expanderat inom andra branscher så som skolcaféverksamhet och matsals skolvärdar.


Lokalvård är vårt företags primära sysselsättning. Vi finns verksamma inom Göteborgsregionen samt Härryda kommun. Idag, sammarbetar vi med fyra olika uppdragsgivare i Göteborgs regionen. Vi sätter alltid kvalitén först och våra kunder kännetecknar oss som pålitliga, punktliga och flexibla.
Vi har varit verksamma sedan 2001 och har i dagens läge fem anställda.

Skolcaféverksamheten är vårt sekundära syselsättning. Idag är vi veksamma i två olika gymnasieskolor i Göteborgsregionen. Frukostpaket och mellanmål är bara några av våra ebjudanden till eleverna.

Matsalsvärdar är vårt tredje verksamhetsaktivitet. Välbemötande och trevlig personal är en av våra styrkor inom denna aktivitet.