Управен одбор:

Председател

Милан Стојчевски

Старешина на храмот

Прота Ефтим Велкоски

Подпредседател/магационер

Сашо Стојановски

Секретар

Сашко Кимовски

Благајник

Златко Игнатовски

Заменик благајник

Борис Цветковски

Домаќин

Ристо Иванов

Женски акт./контакт

Донка Златева

Контакт за млади

Стевче Митревски